Translate

04. март 2017.

Мати Теоктиста/Mother Theoctista

Мати Теоктиста (Полексија Кастратовић) једна од четири српске старице које држе упаљену свећу православне вере у Ђаковици и игуманија нашег дечанског метоха, манастира Пресвете Богородице. Мати Теоктиста читав живот је провела уз цркву верно служећи Христу коме је посветила цео свој живот. Данас су мати Теоктиста, монахиња Јоаникија и две старице, сестре Василија и Нада једине особе српске националности које живе у Ђаковици у којој је живело пре 1999 године 4000 Срба.

Mother Theoctista (Poleksia Kastratović) is one of four elderly Serb women who still remain in Djakovica keeping the light of Orthodox faith in this city. She is an abbess of the little Monastery of the Mother of God, the metochion of Dečani Monastery. Mother Theoctista spent all her life serving Christ at the church and to Him she devoted all her life. Currently mother Theoctista, nun Joanikia and two sisters Vasilija and Nada are the only ethnic Serb inhabitants of Djakovica in which 4000 Serbs lived before 1999.

   извор: Сава Јањић

Нема коментара:

Постави коментар