Translate

26. фебруар 2014.

ОСВЕЖАВАЊЕ МЕМОРИЈЕ - Орнаменти српских средњовековних фресака, Memory Update - Ornaments of Serbian Medieval Frescoes

Црква Вазнесења Христовог, Манастир Жича, Јужни параклис, 13. век, Орнамент са одежде светог Георгија
Цркве Вазнесења Христовог, Манастир Жича,13. век, Наос, поткуполни простор


ИЗЛОЖБА ТРАЈЕ ДО 1. МАРТА. ПОСЛЕДЊЕ ВОЂЕЊЕ КРОЗ ИЗЛОЖБУ ЈЕ У 13 И 17 H

   Музеј примењене уметности у Београду 6. новембра 2013. године обележио је годишњицу свог постојања и тим поводом приредио изложбу под називом „Освежавање меморије-Орнаменти српских средњовековних фресака“.
   Интерес за орнамент, као посебан ликовни, знаковни, па и језички феномен, постаје све већи у свету визуализације свих сегмената савремене комуникације. Орнамент често представља украс, шару, декоративни детаљ у примењеној уметности и архитектури, али има велику лепезу симболичних, културолошких и религиозних значења, подложних различитим анализама, па чак и математичком читању и тумачењу.
   У оквиру ове изложбе орнаменту се приступа са више страна у покушају савременог читања његових вредности.
   На изложби је приказано преко 500 табли копија орнамената српских средњовековних фресака које су последњи пут излагане 1961. године, у част Византолошком конгресу, одржаном исте године у Београду. Тада је у Музеју остао корпус од 572 орнамента, као изузетно орнаментално благо.
   Овај драгоцени материјал током три месеца представљен је публици на најсавременији начин, уз коришћење нових технологија, у складу са временом у коме живимо. Стога посетиоце ове изложбе очекује приказ средњовековног материјала кроз бројне инсталације, анимације, видео пројекције, звучне системе и оригиналне радове инспирисане управо материјалом ове изложбе.
   Паралелно су се дешавали пратећи програм, који је, између осталог, обухватио предавања врсних стручњака из различитих области, камерне концерте и радионице.
Аутор изложбе је Душан Миловановић, музејски саветник Музеја примењене уметности у Београду, а аутор изложбене поставке Иван Мангов, доцент на Факултету за уметност и дизајн Мегатренд Универзитета.
Exhibiton "Memory Update - Ornaments of Serbian Medieval Frescoes"
6 November 2013 – 1 March 2014

Opening ceremony: Wednesday, 6 November 2013 at 19:00

Curator of the exhibition: Dušan Milovanović, museum advisor, Museum of Applied Art in Belgrade.

Author of the exhibition design: Ivan Mangov, assistant professor at the Faculty of Art and Design, Megatrend University.

The Museum of Applied Art stages the exhibition “Memory Update - Ornaments of Serbian Medieval Frescoes” on the 6th of November 2013 to mark this year’s anniversary of its founding.

An interest in ornament as particular visual and semantic, as well as a linguistic phenomenon becomes more and more increasing in the visualization world of all segments of modern communication. An ornament is often used as a decoration, a pattern, a decorative detail in applied art and architecture but it also bears a broadest span of symbolical, culturological and religious meanings that are susceptible to various analyses and even mathematical reading and interpretation.

Within the frame of the exhibition, the ornament is treated from various standpoints in an attempt of modern interpretation of its values.

Almost 500 tables with copies of ornaments from Serbian medieval frescoes will be displayed. Last time they were exhibited in 1961 in honour of the Congress of Byzantine Studies that took place the same year in Belgrade. The body of five hundred seventy two ornaments was left to the Museum as exquisite ornamental treasure.

This valuable material will be presented to the public in a most contemporary form, using new technologies and in accordance with the time we live in. The exhibition visitors will get an insight into the medieval material through numerous installations, animations, video projections, sound systems and original works inspired by the exhibition items.

Among other events, the accompanying program will include lectures of acknowledged experts from various fields, as well as chamber concerts and workshops.

Нема коментара:

Постави коментар