Translate

12. фебруар 2017.

Сједален недеље блудног сина: Похитај да ми отвориш очинско наручје

Сједален Недеље блудног сина пева се и на монашењу, док приводе будућег монаха. 

Грчки:

Ἀγκάλας πατρικάς , διανοῖξαί μοι σπεῦσον, ἀσώτως τὸν ἐμόν, κατηνάλωσα βίον,εἰς πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἀφορῶν τοῦ ἐλέους Σου . Νῦν πτωχεύουσαν,μὴ ὑπερίδῃς καρδίαν· σοὶ γὰρ Κύριε,ἐν κατανύξει κραυγάζω Ἡμάρτηκα , σῶσόν με. 

Српски:

Похитај да ми отвориш очинско наручје, развратно сам истрошио живот свој. Спаситељу не презри сада осиротело срце моје, које упире поглед на напотрошиво богатство милосрђа Твога! Јер Теби, Господе, у умилењу вапијем: сагреших, Оче небу и Теби. 

Црквенословенски: 

Објатија отча отверсти ми потшчисја, будно иждих моје житије, на богатство неиживајемоје взирајај шчедрот твојих Спасе, ниње обнишчавашеје моје сердце не презри. Тебје бо Господи, во умиљенији зову: согрјеших, отче, на небо и пред тобоју.

Нема коментара:

Постави коментар