Translate

9. јун 2018.

ЛЕКСИКОН БИБЛИЈСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ

    (LEXICON OF BIBLICAL EXEGESIS)

    приређивачи Р. КубатП. Драгутиновић
   У издању БИБЛИЈСКОГ ИНСТИТУТА ПБФ и СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА из штампе је изашао ЛЕКСИКОН БИБЛИЈСКЕ ЕГЗЕГЕЗЕ, којег су приредили проф. др Родољуб Кубат и проф. др Предраг Драгутиновић. ЛЕКСИКОН оваквог садржаја и обима први пут се појављује на српском језику.
    На изради ЛЕКСИКОНА учествовао је велики број домаћих и иностраних стручњака (види АУТОРИ ).
    Лексикон библијске егзегезе (ЛБЕ) садржајно нема неки постојећи узор или образац из области лексикографије који прати и на који се ослања. Водећа идеја при изради ЛБЕ била је двострука. Прво, писању одредница није се приступало механички, у смислу да се само суво академски изложе садржаји одабраних појмова, него се у самим одредницама као и концепцији може увидети основна херменеутичка интенција. Друго, Лексикон је базично смештен у православни контекст, али не ‘православни’ у уско конфесионалном смислу, јер сами садржаји библијске поруке пружају жесток отпор таквом приступу. ЛБЕ је садржајно и концепцијски добио ‘православну арому’ тако што полази из теолошког и културолошког контекста особеног за источно-православно предање. Основна теза која је узидана у темеље Лексикона гласи: библијски текст је историјски текст, али с једне стране, то је текст који има своју историју, а с друге, то је текст који исписује нашу историју као појединаца и цркава. Схваћен на овај начин, од тренутка настанка и путујући кроз векове, библијски текст нам је данас вишеструко испосредован. Историја и теорија тих посредовања, уз уважавање „другости“ текста, тј. поштовање према библијском тексту у његовом сопственом историјском контексту, као и садашњи тренутак као моменат потенцијалне актуализације текста за савременог човека, чине окосницу Лексикона (види Предговор).
    Примери одредница из Лексикона: Еванђеље, Филмска интерпретација Библије, Ипонија, Историја облика, Констекстуални приступНови историзамПостколонијална ерменаутикаТриод 
     Лексикон се може користити у библиотеци Библијског института, а ускоро ће бити и у продаји у дистрибутивној мрежи Службеног гласника.

     извор: binst.pbf.rs

Нема коментара:

Постави коментар