Translate

2. август 2017.

Православље бр. 1209–1210, 1–15. август 2017. године

У новом ав­гу­стов­ском дво­бро­ју Православља, новина Српске Патријаршије (Православље бр. 1209–1210, 1–15. август 2017. године), поред бројних текстова из сталних рубрика налазе се и три нове рубрике, покренуте у са­рад­њи са Ра­ди­јом Ар­хи­е­пи­ско­пи­је бе­о­град­ско-кар­ло­вач­ке „Сло­во љуб­ве“. 
              

   Ове ру­бри­ке на­зва­не су по исто­и­ме­ним ра­дио еми­си­ја­ма – Реч пастира, Под знаком питања и Српски мост, и у овом двоброју у њима ће читаоци наћи разговоре са мати Екатарином, монахињом, глумицом Весном Станковић и др Ди­ми­три­јем Ва­си­ље­ви­ћем, пр­вим срп­ским док­то­ром џе­за.
   Пажњи читалаца препоручујемо де­та­љан из­ве­штај из Ли­бер­ти­ви­ла (прослава Св. Мардарија и по­се­та Па­три­јар­ха Ири­не­ја Епар­хи­ји но­во­гра­ча­нич­ко-сред­ње­за­пад­но­а­ме­рич­кој), као и ин­тер­вју са но­во­и­за­бра­ним Епи­ско­пом ни­шким Ар­се­ни­јем.
   Поред тога, указујемо као на интересантне и на сле­де­ће тек­сто­ве: жи­во­то­пис но­во­ка­но­ни­зо­ва­ног Пре­по­доб­ног Ја­ко­ва (Ар­со­ви­ћа), чла­нак о по­че­ци­ма но­ви­на Пра­во­сла­вље и пр­вом уред­ни­ку Еп. шу­ма­диј­ском Са­ви, текст о бла­же­не успо­ме­не Ар­хи­е­пи­ско­пу ки­пар­ском Ма­ка­ри­о­су, при­лог о не­ста­ја­њу пра­во­слав­ног хри­шћан­ства на про­сто­ри­ма Си­ци­ли­је и Ју­жне Ита­ли­је, текст блажене успомене о. Радована Биговића о Вл. Николају...
   Православље – новине Српске Патријаршије излазе са благословом Његове Светости Патријарха српског Иринеја. Ове новине издаје Информативно-издавачка установа Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Први број Православља изашао је 15. априла 1967. године. Православље излази сваког првог и петнаестог у месецу, за јануар и август двоброј. Годишња претплата за нашу земљу је 1700 динара, полугодишња 850. Појединачни примерак 90 динара. Претплата за нашу земљу може се уплатити на благајни Српске Патријаршије, Краља Петра 5 или на текући рачун, а о начину претплате можете се информисати путем телефона:

   Редакција: +381 11 30–25–116
   Претплата: +381 11 30–25–103, 30–25–113
   е–маил: e–mail: pravoslavlje@spc.rs – редакција и pretplata@spc.rs – претплата
   извор: www.spc.rs

Нема коментара:

Постави коментар