Translate

27. јануар 2017.

СВЕТИ САВА СРПСКИ / ST. SAVA OF SERBIA, Краљево, 26.1.2017.


Молим оне који ће после мене бити, испунити оно што ја због кратковременог живота не доврших.

Свети Сава, Типик архиепископа Никодима ( реченица из изгубљеног Савиног списа Света словеса)

I ask those who will come after me, to complete what I have left unfinished in this transitory life.

St. Sava, The Typikon of Archbishop Nicodemus ( a sentence from Sava's lost work Holy Letters)

Нема коментара:

Постави коментар